• |
  • E-mail kontakt

O NÁS

 Veterinárna klinika Provet  bola zriadená v roku 2010 s cieľom ponúknuť  chovateľskej verejnosti veterinárne služby so zameraním na psov, mačky, drobné  a exotické zvieratá. Priestorové a prístrojové vybavenie nám umožňuje poskytovať pre chovateľskú verejnosť  značný rozsah diagnostických a terapeutických zákrokov na jednom mieste. S postupným rozširovaním prístrojového vybavenia sa rozsah ponúkaných služieb bude naďalej rozširovať.

Naše pracovisko disponuje

  • čakárňou
  • ambulanciou
  • operačnou sálou
  • RTG pracoviskom
  • laboratóriom (hematológia a  biochémia, koprológia, močový sediment) - biochemické vyšetrenie možné na počkanie
  • Ultrasonografom 
  • Stomatologickou jednotkou s turbínovým násadcom
  • Vybavením na ortopedické zákroky
  • oddelením predoperačnej a postoperačnej starostlivosti

интернет магазин постельного белья киев

Veterinárna klinika PRO VET
Doc. MVDr. Igor Capík PhD. Juhoslovanská 2
(budova základnej školy)
040 13 Košice