• |
  • E-mail kontakt

NÁŠ TEAM

Doc. MVDr. Igor Capík PhD

  •  absolvent Univerzity Veterinárneho Lekárstva v Košiciach
  •  člen Európskej asociácie Veterinárnej ortopédie a traumatológie (ESVOT)
  •  člen Európskej veterinárnej stomatologickej asociácie (EVDS)
  •  člen Komory veterinárnych lekárov SR

 

 MVDr. Ivana Capíková

  • absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v košiciach

постельное детское белье

Veterinárna klinika PRO VET
Doc. MVDr. Igor Capík PhD. Juhoslovanská 2
(budova základnej školy)
040 13 Košice