• |
 • E-mail kontakt

NÁŠ TEAM

Doc. MVDr. Igor Capík PhD

 •  absolvent Univerzity Veterinárneho Lekárstva v Košiciach
 •  člen Európskej asociácie Veterinárnej ortopédie a traumatológie (ESVOT)
 •  člen Európskej veterinárnej stomatologickej asociácie (EVDS)
 •  člen Komory veterinárnych lekárov SR
 •  zameranie – chirurgia, ortpédia, stomatológia, urológia a gynekológia

 MVDr. Erik Hudec

 •  absolvent Univerzity Veterinárneho Lekárstva v Košiciach 
 •  súkromná veterinárna prax Česká republika 2010 -2011
 •  člen Komory veterinárnych lekárov SR
 •  zameranie - interná medicína, dermatológia, laboratórna diagnostika

MVDr. Ivana Capíková

 • absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva
 • asistencia pri operačných zákrokoch
 • postoperačná starostlivosť

постельное детское белье

Veterinárna klinika PRO VET
Doc. MVDr. Igor Capík PhD. Juhoslovanská 2
(budova základnej školy)
040 13 Košice