• |
  • E-mail kontakt

NOVINKY

Preventívne vyšetrenie krvi

Pre stašie zvieratká ako aj pacientov po prekonaní závažnejších infekčných ochorení ponúkame preventívne vyšetrenie krvi umožňujúce diagnostiku funkčnosti jednotlivých orgánov s cieľom predísť ich pokročilým poškodeniam respektíve včasného spomalenia progresie ich zlyhania:

1/ Biochemické vyšetrenie (12 parametrov - pečeň, pankreas, obličky) - 18 €

2/  Kompletné hematologické vyšetrenie - 2 €

3/ Biochemické vzšetrenie krvi na počkanie 30 €

Zoznam noviniek

Cenník niektorých úkonov
Preventívne vyšetrenie krvi

Veterinárna klinika PRO VET
Doc. MVDr. Igor Capík PhD. Juhoslovanská 2
(budova základnej školy)
040 13 Košice